قوانین و مقررات ماسونی


مطالب ذیل از سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی برداشت گردیده است . امیدوارم با این فرقه بسیار خطرناک بیشتر آشنا شوید . لطفا با نظرات خودتان گردآورنده را یاری فرمایید .

ماسونیسم(1) 

(ماسون) یعنی بناء(2). 

ماسونیسم حزبی است مخفی که فقط بخاطر ریشه کن ساختن ادیان، اخلاق و دولتها به حساب یهود، تأسیس شده است. 

مطالب این مقاله از کتاب "اسرار الماسونیة" تألیف ژنرال جواد رفعت ایلخان می‏باشد. 

الف ـ تعریف حزب: 

ماسونیسم حزبی است مخفی که تا به حال کسی از مقرّرات و قوانین آن اطلاع نداشته و در هیچ کتابی راجع به آن مطلبی نوشته نشده است(3). 

عقائد رموز و اشارات ما به لغت مصری فرعونی است، که به وسیله بنی اسرائیل به ما ارث رسیده است(4). 

ب ـ هدف حزب: 

حزب ماسونی نباید به یک دولت، یا دو دولت اکتفا نماید بلکه تمام دولتهای جهان را باید تحت سیطره خود قرار دهد برای رسیدن به این هدف در ابتدا لازم است دین و علماء دین را که یگانه دشمن ما هستند نابود کنیم(5). 

برادران عزیز، علماء دین می‏خواهند بر امورات دنیوی ما نیز چیره شوند و این وظیفه ما است که تز آزادی مذهب را در اذهان مردم بگنجانیم و آنها را از دور علماء پراکنده کنیم. 

دین را که یگانه دشمن بشریّت است باید نابود کرد چون باعث جنگها، جدالها، کشتارها و همه کشمکشهای مردمی می‏باشد. 

برادران عزیز، تا می‏توانید قانون و مقرّراتی جعل کنید تا این که مجالی برای دستورات و قوانین دین و مذهب باقی نماند، زیرا حاکمیّت علمای دین را تا می‏توانیم از بین برده و کار دین و دینداران و مؤمنین را با خدا یکسره کنیم(6). 

حزب ماسونی، در چندین سال اخیر نقشهای مهمّی در سیاست اروپا داشته است(7). 

افراد این حزب نباید به هیچ دینی معتقد باشند(8). 

فرد ماسونی ممکن است (وطن‏پرست) باشد، ولی به شرط آن که پای بند به مقرّرات حزب ماسونی باشد. 

افراد این حزب می‏توانند کارمند دولت، وکیل مجلس و یا رئیس جمهور بشوند، به شرط آن که بدون مشورت با مجلس ماسونی کاری انجام ندهند و از هدف ماسونیسم نباید دور شوند(9). 

اگر فرد ماسونیسم، زمامدار مملکتی شد، بقیه افراد حزب را باید در کنار خود به مقامات عالیه برساند(10). 

ماسونیسم، حزبی است مخفی که هدفش نشر افکار و عقائد خود و چیره شدن بر جهان و جهانیان است و اگر گروهی افکار ما را قبول کنند سبب راحتی ما می‏گردند(11). 

ماسونیسم یگانه حزبی است که با ادیان، عقائد و مقدّسات دینی سخت مبارزه می‏کند(12). 

هدف ما این است که دولتها و ملّتها را بر پایه انکار خدا تأسیس کنیم(13). 

هدف ماسونیسم برپائی نظام جمهوری لامذهب بودن در جهان می‏باشد(14). 

آنها برای رسیدن به اهداف خود بایستی تشکیلات خانواده را به هم زنند و اصول اخلاقی جامعه را کاملاً بدون داشتن دین و اهمیّت دادن به ناموس و اخلاق حسنه تربیت کنند. البته این کار در مرحله اوّل مشکل به نظر می‏رسد ولی چون در میان آنها میل به شهوت و لاابالی گری فطری و طبیعی است از این رو شاید چندان هم مشکل نباشد. 

افراد حزب را با مقامهای بالا در حزب، فریب داده و آنها را به ناهمواریهای زندگی آشنا می‏سازند، تا از زیر بار حزب شانه خالی نکنند. 

یکی از اهداف بزرگ مهم آنها این است که تشکیل خانواده را جدّی نگرفته و اهمیتی به رفع مشکلات خانواده نمی‏دهند گرچه همه نقشه‏های آنها نقش برآب خواهد شد. 

طبیعت انسان میل به محرمات و شهوترانی است و این وظیفه ما است که درجه حرارت شهوت را در جامعه بالا ببریم، تا اینکه به تمام مقدّسات خود کافر گردند. 

تنها از این راه می‏توان افراد را برای ورود و جذب در حزب آماده کرد(15). 

انسان بایستی بر خداوند، خود چیره شده و علیه او اعلام جنگ کند. 

آسمانها را مانند ورق کاغذ، پاره پاره کند(16). 

الحاد و شرک به خداوند، یکی از مفاخر این حزب است. 

و شعارهای آنها این است که زنده باد مردان و زنان دلیری که به اصلاح دنیای خویش پرداختند و منتظر آخرت نشدند(17). 

به زودی باید مؤمنین، دینداران و متدیّنین را اعدام کرد و بدین وسیله بر عقائد باطله آنها پیروز شد(18). 

فراموش نکنید، ما از دشمنان حقیقی ادیان هستیم(19). 

یکی از ذخیره‏های پرارزش بشر این است که پای بند هیچ عقیده‏ای نباشد. آنچه مردم به آن عقیده دارند از ترشحات فکر و اندیشه‏های انسان است، مغز انسان است که حقیقت را می‏تراشد و بخورد دیگران می‏دهد و بر ما است که از این حقیقت منتهای استفاده را بکنیم. جمال و زیبائی و الحاد در همین است و این تنها هدف گمراهی و اساس بین ریشه الحاد است(20). 

هدف تنها این نیست که بر (متدینین) غالب شویم بلکه هدف ما نابود ساختن آنها است(21). 

نتیجه جنگی که بر علیه (دین) آغاز کرده‏ایم، جدائی دین از سیاست است(22). 

تمام قوانین سیاسی و اجتماعی را کنفرانسهای ماسونی وضع می‏کند(23). 

به زودی ماسونیسم جای ادیان را گرفته و (مساجد و معابد) آنها تبدیل به (محفلهای) ماسونی خواهد شد. 

وقتی (البرت بایک) فوت کرد و به جای او آقای (لمی) رئیس حزب انتخاب شد، عکس (مسیح) را بر سر در قصر (ماسونیسم) نصب کرده و در زیر آن عکس چنین نوشتند: پیش از آن که این مکان را ترک گوئید بر صورت این شیطان خائن آب دهان بیاندازید(24). 

زمینه برای انقلاب (مارکس) آماده است، فقط باید با (کارگران) هم صدا شده و اعلان انقلاب کنیم و حتما این انقلاب پیروز خواهد شد، زیرا ما (قوّه متفکّره) اجتماع هستیم و کارگران (قوّه مادی) اجتماع می‏باشند، وقتی این دو قوّه باهم جمع بشوند اضطراب و انقلاب بزرگی به وجود خواهد آمد(25). 

افراد حزب ماسونی اکثریّت دستگاه حاکمه فرانسه را تشکیل می‏دهند(26). 

آزادی پدران به اصطلاح (مقدس) مصالح ما را تهدید می‏کند(27). 

سالخوردگان را اهمیّت نداده و نسل جوان را دریابید، سعی کنید نوجوانان و جوانان را به مجالس خود جلب کنید، تا تعالیم حزب را در کودکی و جوانی بیاموزند(28). 

انطباعات دوران کودکی، هرگز فراموش نمی‏شود و باید افکار خود را در آن دوران به جوانان تزریق نمائیم و آنها را دور از دین و خدا و مقدّسات تربیت کنیم(29). 

کلیدواژه: فراماسونری، یهود، صهیونیزم، ماسون 

پاورقی ها: 
1 ـ دائرة المعارف بریتانیا (Encyclopaedia Britanica 1911 Masonism). 

2 ـ اصل الماسونیة، تألیف عوض الخوری، صفحه 35 (The origin of Masonism). 

3 ـ الخطب الاربع، محفل السلامة الماسونی. 

4 ـ همان مدرک. 

5 ـ کنفرانس شرق اعظم، سال1923 م. 

6 ـ نشریّه محفل ماسونی فرانسوی بزرگ، سال1922. 

7 ـ مجلة الشرق الکبیر. 

8 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونی فرانسوی در سال1897. 

9 ـ البناء الماسونی، سال1889. 

10 ـ کنفرانس محافل ماسونی، سال1884. 

11 ـ کنفرانس مشرق اعظم فرانسوی، سال1923. 

12 ـ مجله آکاسیا، ایتالیا، سال1904. 

13 ـ کنفرانسی که به یادبود اعلامیه حقوق بشر در سال1889 تشکیل شد. 

14 ـ کنفرانس ماسونیسم جهانی، سال1900. 

15 ـ از سخنرانی ماسونی بزرگ آقای (بیکزتو) در سال1921. 

16 ـ از سخنرانی (لیفرج) در سال1965. 

17 ـ (انه بانزنت)، صفحه2 ، لندن سال1882. 

18 ـ محفل ماسونی بزرگ ، سال1922. 

19 ـ مظاهر کنفرانسی ماسونی، سال1911. 

20 ـ جین جیرس، سال1895. 

21 ـ مذاکرات کنفرانس ماسونی جهانی، سال1900. 

22 ـ مجله آکاسیا، سال1903. 

23 ـ نشریّه دانشگاه (نانسی) فرانسوی، سال1903. 

24 ـ مشرق ماسونی اعظم. 

25 ـ مجله آکاسیا، سال1903. 

26 ـ کودو، وزیر سابق فرانسوی، در کنفرانس1964. 

27 ـ نشریه مشرق اعظم، سال1903. 

28 ـ از تعالیم ماسونیسهای آزاد (Freemasonery). 

29 ـ از تعالیم (فیلنی) ماسونی.

 

 

/ 0 نظر / 58 بازدید