فراماسونری چیست


 فراماسون یعنی یعنی بنای آزاد. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونها باشد لژ می نامند. فراماسونری،یک تشکیلات مخفی است که در سطحی جهانی‏ و با عمق و دامنه بسیار وسیعیدر بسیاری مسائل سیاسی و اقتصادی‏ و فرهنگی دخالت و اعمال نظر می‏نماید و در بسیاریاز رویدادهای‏ عمده تاریخ نقش مؤثری داشته و دارد.فراماسونها معمولا اعضاء خود را از بینافراد سرشناس و ذی‏نفوذ جوامع انتخاب می کنند. بزرگترین اهداف گروه ماسونی این است که جامعه را برای حکومت جهانی ضد مسیح(دجال) یا فرعون جدید آماده کنند. سه مرکز اصلیفراماسونی(در پاریس،لندن و آمریکا) فرماندهی اصلی همه لژهای تابعه را در کشورها وشهرهای جهان به‏ عهده دارند که در عین حال نقش سازماندهی و هماهنگی را نیز ایفا می‏کنند.جرج‏ واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا و بسیاری از رؤسای جمهور دیگر آن کشور تاامروز،ادوارد هفتم پادشاه انگلیس و بسیاری از گردانندگان انقلاب کبیر فرانسه از قبیلمنتسکیو و روبسپیر و مارا و دانتون و...و قبل از آنها علماء و هنرمندان در فرانسه مثل مولیرو اصحاب دایرةالمعارف و...و بسیار افراد سرشناس دیگر از اعضاء مشهور فراماسونیهستند. فراماسونری قطعا از اذناب و وابستگان صهیونیسم بین‏الملل و در جهت منافع و مطامعآن است. فراماسون آن ها قابیل ارادت خاصی دارند در حالی که او را سر دسته ی شیطان پرستی می توان نامید. منشا فراماسون ها از مصر باستان است. خطرناکترین جمعیتهایزیرزمینی که به منظور درهم‏ ریختن ارکان اسلام و خدمت به اهداف یهود تشکیل شده،همان‏تشکیلات ماسونی است. بزرگترین دشمن ماسون ها در جهان ایران است. این مسئله را اینطور می توان توجیه کرد که چون آمریکا کشوری ماسونی است و بزرگترین دشمنش ایران است. لازم به ذکر است بهائیان نیز فراماسون هستند و روابط صمیمانه ای با اسرائیل و یهود دارند. جمعیتهای ماسونی را هدف معینی جز خدمت به صهیونیسم‏ جهانی و تأمین و تسلط آنانبر جهان نیست.محفل ماسونی بریتانیا اهداف خود را در امور ذیل مشخص گردانید: 
1-حفاظت کامل از یهودیت کامالا ( دین یهودیت بعد از جنگ های صلیبی دچار انحراف شد. نام این دین، کامالا گذاشته شد. این تفکر جدید کاملا بطور کامل در مسیحیت نفوذ کرد و آنها را نیز تغییر داد. شاید کامالا باعث ایجاد فراماسونی جدید شد.) 2-جنگ با ادیان 3-پراکندن روح‏الحاد و فکر اباحیت بین ملتها(منظور از اباحیت،آزادی جنسی است‏ بین هر زن و هر مرد)

هدف ماسونیسم:با تشکیل این حزب سعی می‏شود سایر ادیان،اخلاق دولتها و ملتها را از جانبیهود ریشه‏کن سازند...ایده‏ اعضاء بر حسب نوشته‏های کتاب«الخطب الاربع»چنین است:عقایدو رموز و اشارات ما به لغت مصری فرعونی است که به وسیله‏ بنی‏اسرائیل به ما ارث رسیدهاست...هدف حزب:حزب ماسونی نباید قانع به یک یا دو یا سه دولت باشد؛بلکه سلطه‏اش بایدجهان را در بر گیرد و برای نیل به این هدف،اولین مرحله،نابودی ادیان و علماء روحانی استکه از بزرگترین و خطرناکترین دشمنان ما محسوب‏ می‏شوند...باید بزرگترین دشمن بشریترا که«دین»نام دارد محو و نابود سازیم».افراد حزب ماسونی نباید معتقد به هیچ دینی باشدمگر در صورت ظاهر آن هم برای فریب مردم. در ضمن باید یادآور شد که فراماسون ها نیز برای ورود به اسلام و از بین بردن آن گروه مخصوصی تشکیل داده بودند. این گروه قبل از بعثت پیامبر شروع به فعالیت کرده است. حتی شاید افرادی یهودی که به دنبال پیامبر بودند همین افراد باشند. این افراد درصدد ترور پیامبر بودند. نام این گروه shriner است و به اختصار(A.A.O.N.M.S) نامیده می شوند. از علامت های این گروه « ماه و ستاره » ، « کلاه عثمانی » و « شمشیر عربی » را می توان نام برد.

 

 

 

عقاید ماسون ها: 1-بزرگداشت شیطان و نماد های شیطانی 2- زن و مرد اول، خالق نسل انسان ها و مقام نیمه خدایی دارند. 3- اعتقاد به آداب رسوم مصر باستان 4- اعتقاد امونیسم و  ماتریالیسم (ماده گرایی) و عدم اعتقاد به فراماده و روح و فرشته ... 5- خدا را قبول ندارند و برای تعریف خدا این گونه نظر می دهند:« خداوندی که همه چیز را آفریده محققا همان انرژی است.»

 

نماد ها فراماسون:1- چشم جهان بین 2- پرگار گونیا 3- ستاره ی پنج گوش 4- چمچمه و استخوان 5- عدد 666( علامت شیطان پرستان) یا FFF  و عدد 13 و عدد 33

از روسای جمهور آمریکاین که فراماسون بودند می توان نام برد جرج واشینگتون، کلینتون، جانسون، ریگان، جرج بوش پدر و پسر هستند. و سه رئیس جمهوری که به علت مخالفت با فراماسون ترور  شدند می توان کندی را نام برد.

 

 

، بعضی از نامه های رد و بدل شده بین مقامات اسرائیل و آمریکا شده است حاوی علامات ماسونی است. شهر ایلات در اسرائیل چندین نماد ماسونی دارد. ساختمان دادگاه عالی اسرائیل دارای علامات ماسونی است دلار آمریکا پر از علامت های صهیونیستی و ماسونی است مثل: عکس جورج واشینگتون، ستاره ی شش گوش و پنچ گوش، حرف ماسون به رمزی درج شده، عقاب 13 پر، چشم جهان بین و اهرام مصر. پرچم آمریکا نیز از این علائم برخور دار است، 13 نوار قرمز. به عدد 33 در جه نیز علاقه ی بیشتری دارند. بیشتر جنگ ها و در گیری های آن ها با کشور های واقع در 33 درجه ی جغرافیایی است؛ ایران، لبنان، سوریه، عراق. جنگ 33 روزه لبنان در مدار 33 درجه. قتل کندی در شهر دالاس در 33 درجه جغرافیایی، انفجار بمب اتمی در شهر هیروشیما و ناکازاکی در 33 درجه ی جغرافیایی.

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت هایما زیر مراجعه کنیدwww.alvadossadegh.ir

با توجه به مطالب ذکر شده در جملات فوق، می توان دریافت که جنبش سبز که برنامه هایخود را با هدایت و حمایت کشورهای ماسونی انجام می دهد، یک جنبش ماسونی می باشد.ارتباط جنبش سبز با کشورهای ماسونی، یک ارتباط تنگاتنگ و غیر قابل انکار می باشد.چرا که اخبار و اطلاعات مربوط به

 این جنبش و هماهنگی تظاهرات فتنه آمیز این جنبش، از طریق رسانه های وابسته بهکشورهای ماسونی همچون BBC, CNN, VOA و ... انجام می گیرد و تعدادی از رهبراناپوزیسیون همچون اکبر گنجی، عطاالله مهاجرانی، عبدالکریم سروش و ... نیز به کشورهایماسونی پناهنده شده اند. از سوی دیگر، هر حرکت تخریبی این جنبش فاسد، توسط رهبرانکشورهای ماسونی مورد تقدیر و حمایت قرار می گیرد. از سوی این کشورها بودجه هایمیلیاردی برای این جنبش در نظر گرفته می شود و سران فراری این فتنه در آغوش کشورهایماسونی پناهنده می شوند. ختم کلام اینکه این جریان به صورت جدی از سوی کشورهایماسونی هدایت و حمایت می شود.

بنابراین مطابق گفته های خود فراماسون ها، این جنبش به واسطه ی حمایت از سویفراماسونری جهانی، صد در صد یک جنبش ماسونی می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 79 بازدید